Deze internet-site wordt u aangeboden door Holland Fine Food & Wine.

Holland Fine Food & Wine zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar geeft dienaangaande geen garanties voor nauwkeurigheid en volledigheid. Hieronder worden eveneens niet tijdig doorgevoerde wijzigingen in de informatie en onjuiste of onvolledige informatie begrepen.

Holland Fine Food & Wine aanvaardt geen aansprakelijkheid voor (vermeende) schade, voortvloeiend uit uw bezoek aan, of uit het niet kunnen verkrijgen van toegang tot, https://hffaw.nl/, of uit het afgaan op informatie die op deze site wordt verstrekt.

Bepaalde hyperlinks (verwijzingen buiten het domein https://hffaw.nl/) in deze site brengen u naar sites van derden, op de inhoud waarvan Holland Fine Food & Wine geen invloed heeft, en waarbij Holland Fine Food & Wine derhalve geen enkele aansprakelijkheid aanvaardt voor de daar aangeboden informatie.

Gegevens van persoonlijke aard, zoals naam- en adresgegevens (al dan niet per e-mail of elektronisch vragenformulier ingestuurd), zullen door Holland Fine Food & Wine met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid en zorgvuldigheid worden behandeld. Hierbij hanteert Holland Fine Food & Wine de regels zoals die in de Wet Persoonsregistratie zijn vastgelegd.

Alle gegevens die u stuurt naar https://hffaw.nl/ dienen juist en rechtsgeldig te zijn, en mogen geen inbreuk maken op rechten van derden.

Holland Fine Food & Wine behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site en de tekst van deze verklaring op elk gewenst moment naar eigen inzicht te wijzigen.